Disclaimer


Algemeen

Onze website heeft als doel u kennis te laten maken met mb belastingadviseurs. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De verstrekte informatie is indicatief en omvat dus geen aanbod tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of het geven van advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een van de deskundigen van mbba. Vanaf dat moment gelden onze Algemene Voorwaarden.

Rechten

De rechten over deze site en alle publicaties die u via deze site kunt raadplegen, berusten bij mb belastingadviseurs, voor zover ze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van mb belastingadviseurs niet toegestaan de inhoud van deze site of (onderdelen van) daarop beschikbaar gestelde publicaties te vermenigvuldigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en met welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. mb belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.
Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen. mb belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van virussen die via deze site uw computerapparatuur of –programmatuur hebben bereikt.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die mb belastingadviseurs niet onderhoudt. Ook kunt u via deze site bepaalde documenten van derden downloaden. Mb belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door sites of downloads van derden, waarnaar u door deze site bent verwezen.