Huwelijkse voorwaarden en coronamaatregelen

Bij het lezen van de titel zou je kunnen denken: “wat hebben die twee met elkaar te maken?”
Niet zo heel veel zou je zo op het eerste gezicht zeggen, maar de naleving van de een (coronamaatregelen) kan de ander (huwelijkse voorwaarden) wel degelijk in de weg zitten.

Met enige regelmaat adviseer ik cliënten over het maken en het naleven van huwelijkse voorwaarden. Meestal zijn het stelletjes die nog in het huwelijksbootje gaan stappen maar het komt steeds vaker voor dat mijn advies nodig is omdat het bootje dreigt te zinken. In het eerste geval worden mijn adviezen met groot enthousiasme ontvangen, in het tweede geval is mijn advies in veel gevallen een wake up call.

Maar laten we bij het begin beginnen:

Wat zijn ook al weer huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden: een overeenkomst tussen echtgenoten of geregistreerde partners, waarin het recht op huwelijksvermogen (bezit en inkomen) van beiden wordt geregeld. Burgerlijk wetboek boek 1 titel 8. Zo zijn er koude uitsluiting, beperkte gemeenschappen en verrekenbedingen of een combinatie hiervan.

Waarom stellen we huwelijkse voorwaarden op?

Allereerst omdat met wil afwijken van hetgeen in de wet staat. Afwijken van de gemeenschap van goederen (Burgerlijk wetboek boek 1 titel 7)
Deze gemeenschap van goederen ontstaat op het moment van het huwelijk.
Andere redenen zijn bescherming tegen ondernemersrisico, bescherming van het eigen vermogen, voorkomen van deling of aantasting van het vermogen.

Bij huwelijkse voorwaarden denken we al snel: dat is alleen voor rijke, welgestelde mensen en “not done” bij een gewoon (burger)huwelijk. Maar onze samenleving verandert snel. En zo ook onze meningen en inzichten met betrekking tot het huwelijk en de huwelijkse voorwaarden.

Volgens cijfers eindigt 34% van alle huwelijken in een scheiding.
Aan (bijna) ieder testament wordt een uitsluitingsclausule toegevoegd.
Grote(re) schenkingen worden eveneens onder uitsluitingsclausule gedaan.
Dit geeft aan dat we er meer en meer aan toe zijn om onder voorwaarden te huwen of een partnerschap aan te gaan, om zo boedelmenging, deling of aantasting van het vermogen te voorkomen.

De verandering in de samenleving resulteerde in onder andere onderstaande wetswijziging:
Per 1 januari 2018 geldt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven in de beperkte gemeenschap valt. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk zullen in principe niet meer van rechtswege door boedelmenging overgaan in de huwelijksgemeenschap.
Maar deze geldt uitsluitend voor nieuwe huwelijken vanaf inwerkingtreding van de wet.

Huwelijkse voorwaarden en de (per 1 januari 2018) wettelijke beperkte gemeenschap van goederen hebben als voornaamste doel dat vermogens niet mengen.

Echter indien men huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding opstelt dan is met verplicht om jaarlijks met elkaar te verrekenen, doet men dat niet dan vervallen de voorwaarden en wordt het vermogen alsnog een gemeenschappelijk vermogen.
Dit geldt in principe ook voor de wettelijke beperkte gemeenschap zoals die geldt vanaf 1 januari 2018. Ook hier valt of staat de beperkte gemeenschap bij een goede administratie.

En wat hebben de huwelijkse voorwaarden en de coronamaatregelen nu met elkaar te maken?

Sinds het begin van de coronacrisis wordt voorspeld dat corona voor een echtscheidingspiek gaat
zorgen.

Overweegt u een scheiding, check eerst uw huwelijkse voorwaarden en met name de voorwaarde
van verrekening. Check of uw administratie met betrekking van aanschaffingen, onderlinge
verrekeningen maar ook het aangaan en aflossen van schulden in orde zijn. Voor de check, advies
en het regelen van uw echtscheiding kunt u een afspraak maken met uw belastingadviseur en
advocaat.

Stay safe, let op jezelf en op elkaar, zeker nu.