Belastingplan 2024: Nieuwe tarieven en hervormingen op komst

Het document "Belastingplan 2024" vat de belastingveranderingen voor 2024 samen, inclusief aanpassingen in de inkomstenbelastingtarieven in box 1, 2 en 3, en specificeert wijzigingen in heffingskortingen en aftrekposten. Het introduceert een nieuw artikel voor voorlopige aanslagen en bespreekt plannen voor verder belastinghervorming. Box 1 ziet een tariefverhoging in de eerste schijf, terwijl in box 2 een nieuwe schijfgrens en tarieven worden geïntroduceerd. Verder blijft het heffingsvrij vermogen in box 3 ongewijzigd en neemt het tarief toe. Verschillende heffingskortingen worden aangepast, waaronder de algemene heffingskorting en arbeidskorting, om maar enkele te noemen. Ook worden veranderingen besproken in het beleid rondom eigen woning en lijfrentepremies. Verder wordt vooruitgeblikt naar plannen voor 2025 (zoals de afbouw van de algemene heffingskorting en wijzigingen in vrijstelling voor groene beleggingen) en 2027 (gericht op werkelijk rendement en nieuwe vormen van vermogensbelasting).

Download hier het belastingplan 2024