Verlagen van werkdruk

Samen met heel veel collegae vanaf 16 maart meer dan fulltime bezig met opstellen en indienen van aangiften, adviezen, aanvragen en rapportages. De drijfveer voor ons allemaal is om de ondernemers in het mkb te adviseren en te ondersteunen in deze bizarre tijd. De regels, voorwaarden en de uitvoering van de meeste noodmaatregelen zijn bekend.

En het zijn er veel.

U kunt ze allemaal nog eens rustig nalezen op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

De Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten (SRA), het Register Belastingadviseurs (RB), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) maken zich sterk om de regels eenvoudig te houden en hebben in een gezamenlijk brief de minister om aanvullende maatregelen gevraagd in het kader van Noodpakket Banen en Economie. De beroepsverenigingen pleiten voor de versoepeling van de termijn van een aantal fiscale bepalingen om de werkdruk voor advieskantoren te verlagen. Ook vragen zij om meer duidelijkheid over de positie van de dga en de regelingen waar deze specifiek gebruik van kunnen maken. Tot slot roepen de verenigingen het ministerie op om uitsluitsel te geven over het urencriterium in het kader van het Noodpakket Banen en Economie.

Zelfs de belastingdienst is er maar druk mee om ons adviseurs een hart onder de riem te steken, zo lees ik in een blog van collega Willem Faasen . https://bit.ly/39oL9XJ

En wat doen banken? Lees hieronder enkele berichten van collegae over de aanpak van een aantal banken:

Vandaag zijn cliënten van mijn kantoor zich rot geschrokken, door een brief van de xxxxbank. Ook mijn cliënten zijn getroffen door de problematiek, die zich wereldwijd afspeelt. Maar om jullie een idee te geven hoe zo'n brief er dan uitziet:

Let op. Dit is de letterlijke tekst. 

24 maart 2020

Onderwerp: De financiële posities van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V. zijn verslechterd.

Geachte heer X,

U ontvangt deze brief om u te laten weten dat de financiële posities van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V. zijn verslechterd. Zoals u weet staat u borg voor hun financiering. Borg staan betekent dat wij u mogen vragen te betalen als degene waar u borg voor staat dit zelf niet doet.

Wilt u een toelichting op de financiële situatie van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V.? Dan kunt u direct contact met hen opnemen.

Met vriendelijke groet,

Xxxbank Rotterdam

meneer Y

Accountmanager MKB

En dan nog deze:

Onderstaand de aanvraag bij de xxxx voor BMKB krediet van een klant van ons. Ik heb de bank gebeld en gevraagd of dit echt nodig is. Het lijkt mij dat jaarrekeningen en 2 goede prognoses moeten volstaan. De klant wordt op kosten gejaagd en ik denk dat de doorlooptijd ook geen 2 weken is. Het kabinet heeft anders beloofd maar helaas zijn de banken heer en meester.

Het B MKB krediet kent een maximale looptijd van twee jaar, een aflossingsvrije periode van één jaar en een aflostermijn van 12 maanden of 4 kwartalen. Het B MKB krediet kan enkel worden ingezet wanneer er sprake is van acute liquiditeitsproblemen ten aanzien van het corona virus.

Wat dienen wij te ontvangen?

  • Recente concept/interne cijfers 2019 (balans en V&W) en interne cijfers eerste maanden 2020.
  • Aangepaste prognose 2020 inclusief scenario’s i) omzet terugval van 3 maanden, ii) omzet terugval 6 maanden, iii) inhaal effect omzet na 3 maanden.
  • Liquiditeitsprognose voor (minimaal) de komende zes maanden
  • In welke mate en waar zijn de mogelijkheden gezocht om kosten te verminderen/minimaliseren? (i.e. huur, personeel), uitgaand van een lager omzetniveau.
  • Inzicht in vaste kosten en variabele kostenbasis.
  • Mogelijkheden tot inbreng eigen vermogen en overige overheidsregelingen (i.e. overheidssubsidies, werktijdverkorting, bijzonder uitstel van betaling van belastingen).
  • Berekening van de terugbetaalperiode voor het extra krediet.
  • Tot slot is een actuele debiteuren, voorraad- en crediteurenlijst inclusief ouderdomsanalyse vereist.

 

Hoezo verlagen van werkdruk!